top of page

Voldemārs Veldre

Voldemārs Veldre ir jelgavnieks, dzimis 1917. gadā Krievijā. Beidzis Hercoga Pētera ģimnāziju Jelgavā. Gribēja mācīties tālāk. Lai nedzīvotu no “tēva kabatas”, aiziet dienestā vēl pirms iesaucamā laika, pēc tam iestājas Latvijas karaskolā. Viņš ir no pēdējā karaskolas izlaiduma, kad Latvija jau ir okupēta.

Valerians Viļčuks

Atmiņu stāstos Valerians Viļčuks atstājis liecību sava mūža centieniem pēc patiesības. Te ir tikai daļa no stāstītā, kas atklāj arī viņa rakstnieka talantu, kam gan nebija lemts piepildīties. Vienīgais Valeriana Viļčuka literārais darbs par Sīpolciemu izdzīvojis autora atmiņās.

Mihalīna Supe

Mihalīna Supe dzimusi 1920. gadā, viņas atmiņas ieskaņotas 2004. gadā, kad stāstītāja jau bija 84. Pēc atgriešanās no Sibīrijas dzīvo Bauskā. Viņa ir pēdējā no savas lielās dzimtas, kas izturējusi gan savējo nodevību, varas pārstāvju nežēlību, gan tuvāko cilvēku zaudējumus, smagos dzīves un darba apstākļus Sibīrijā, pazemojumus pēc atgriešanās dzimtenē.

Lilija Irbe

Alūksnietes Lilijas Irbes atmiņās pirmskara miera dzīves laiks mijas ar dramatisko kuģa "Bremerhafen" bojā eju 1944. gada 29. oktobrī

Teodors Kalnājs

Fragmenti no atmiņām, kas stāstītas 90. mūža gadā, ieskaņotas 2004.–2005. gadā un  glabājas NMV krājumā (NMV- 2123), LU FSI.Intervēja un publikāciju sagatavoja Māra Zirnīte

Žanis Epners

Žanis Epners labprāt piekrita pastāstīt to, kas glabājās atmiņās no jaunības – no laika, kad izšķīrās ne tikai viņa, bet arī Latvijas liktenis. Būdams viens no neredzamās cilvēku ķēdes, kurā katrs veica savu uzdevumu, nepazīdams pārējos, viņš varēja atklāt tikai to, ko pieredzējis pats.

 

Valentīna Žūka

Valentīna Žūka dzīvoja visvecākajā Pārventas namiņā, kuru drīz vien pēc intervijas nojauca un pārveda uz Piejūras brīvdabas muzeju. Vietā uzcēla Pārventas bibliotēku. Vēstures liecinieks bija gan namiņš, gan tā saimniece Valentīna. Viņa pārredzēja savas dzimtas vēsturi kopš 19. gadsimta.
Please reload

Cilvēkmuzejā dodam iespēju iepazīt atsevišķu autoru plašākus atmiņu fragmentus. Tajos personīgā vēsture cieši savijusies ar lielās vēstures notikumiem. Atbilstoši mūža pieredzei ir veidojusies attieksme, kas raksturo katru stāstītāju. Attieksme ir subjektīva, un biogrāfiskā pieeja palīdz izprast, kā pieredzētais iespaido cilvēka uzskatus un turpmāko rīcību.

Lasīt vairāk>>

bottom of page