NVM-352

Rādītāji: Bērnība, Ģimene, Kolhozi, Karš, Padomju laiki, Represijas, Sadzīve; Latvieši; Zemgale

Dzimusi 1935. gadā Rīgā; intervēta 1996. gadā Vadakstē

Bērnība pie audžuvecākiem, skola, epizodes no vācu laika. Darbs kolhozā – pirmie pienākumi. Mācības Saulaines tehnikumā, turpmākās darba gaitas, pieredze, kas gūta, strādājot dažādos amatos – no lauka brigādes strādnieces līdz galvenajai agronomei.

NVM-813

Rādītāji: Bērnība, Bēgļi, Karš, Migrācija, Sabiedriskās un kultūras aktivitātes, Sadzīve; Latvieši Rietumos; ASV, Vidzeme

Dzimusi 1913. gadā Mārcienas pagastā; intervēta 2000. gadā ASV

Uzauga nelielajā tēva saimniecībā, ko apstrādāja pašu spēkiem. Jau no agras bērnības palīdz dažādos saimniecības darbos. Pirmās atmiņas saistītas ar vectēvu, kurš pieskatīja bērnus un sniedza tiem vērtīgas pamācības. Tāpat atceras iešanu uz baznīcu; ģimene bija pareizticīga. No 8 gadu vecuma sāka mācīties pamatskolā, dzīvoja internātā, vēlāk 2 gadus mācījās Ļaudonas lauksaimniecības skolā.

AUDIO

NVM-1959

Rādītāji: Bērnība, Folklora, Karš, Kolhozi, Reģionālā identitāte, Sadzīve, Ticība; Latgaļi; Latgale

Dzimusi 1920. gadā Vārkavā; intervēta 2004. gadā Preiļu rajonā

Stingra reliģiskā pārliecība, tic lūgšanas spēkam. Sākumā ir atmiņas par to, kā palīdzējusi tēvam darbos. Atceras, kā tēvs cēlis dzīvojamo māju. Teicami pārzina tuvāko apkārtni, te nodzīvojusi visu mūžu, zina vairākus nostāstus par apvidu.

AUDIO

NVM-1969

Rādītāji: Bērnība, Ģimene, Kolhozi, Padomju laiki, Reģionālā identitāte, Ticība; Latgaļi; Latgale, Ungārija

Dzimusi 1920. gadā Vārkavā; intervēta 2004. gadā Preiļu rajonā

Vīra un vēlāk sievas stāsts. Vīrs stāsta par karošanas pieredzi Ungārijā, citas tēmas izstāstīt palīdz sieva. Slimība apgrūtina runāšanu. Stāstījums nav hronoloģisks, papildināts ar iestarpinājumiem un atkārtojumiem.

FOTO

NVM-2091

Rādītāji: Bērnība, Bēgļi, Karš, Migrācija, Mūzika, Sabiedriskās un kultūras aktivitātes; Latvieši Rietumos; ASV, Kurzeme

Dzimis 1929. gadā Zvārdes pagastā Intervēts 2006. gadā ASV

Audzis piecu bērnu ģimenē. Tēvs ilgus gadus strādājis par pagasta darbvedi, māte par skolotāju. No tēva mantojis mīlestību uz mūziku; spēlējis klavieres, vijoli un kokli. Skolas gaitas uzsācis Zvārdes pamatskolā.

AUDIO

NVM-2194

Rādītāji: Bēgļi, Bērnība, Daugavas Vanagi, Ģimene, Leģionārs, Migrācija, Vērtības; Latvieši Rietumos; Kurzeme, Rīga, Vācija

Dzimusi 1924. gadā Liepājā; intervēta 2005. gadā Vācijā

Dzimusi Liepājā. Tēvs bijis Liepājas Kara ostas Ventspils 2. kājnieku pulka virsnieks. Māte – skolotāja. Brālis 2 gadus vecāks. Piederēja neliela saimniecība. Triju gadu vecumā tiek vesta uz Čehoslovākiju pie tēva, kurš tolaik strādā Kara akadēmijā Prāgā.

NVM-3412

Rādītāji: Bērnība, Ģimene, Sabiedriskās un kultūras aktivitātes, Skola un studijas; Latvieši Rietumos; Lielbritānija

Dzimis 1960. gadā Lielbritānijā; intervēts 2009. gadā Lielbritānijā

Vecāki – rīdzinieki. Tēvs netika iesaukts leģionā, nokļuva DP nometnē Vācijā, ieguva stipendiju studijām Oksfordas Universitātē. Pēc studijām strādāja BBC, vēlāk bijis „Brīvās Latvijas” redaktors, pēc Latvijas neatkarības atgūšanas iesaistījās politikā.

AUDIO

NVM-3416

Rādītāji: Bērnība, Darbs, Ikdienas dzīve, Migrācija; Latvieši Rietumos; Lielbritānija, Zemgale

Dzimusi 1979. gadā Dobelē; intervēta 2009. gadā Lielbritānijā

Ģimenes un bērnības raksturojums. Studiju laikā materiālo apstākļu dēļ izmanto iespēju strādāt kā auklītei Vācijā. Pēc tur pavadīta gada nav motivācijas atgriezties Latvijā, tāpēc sameklē līdzīgu darbu Anglijā, kur dzīvo arī intervijas brīdī.

AUDIO

NVM-4195

Rādītāji: Bērnība, Etniskā identitāte, Darbs, Skola un studijas, Padomju laiki; Igauņi; Rīga, Igaunija

Dzimusi 1930. gadā Rīgā; intervēta 2014. gadā Rīgā

Igauņu izcelsmes zinātnieces atmiņu stāsts par vecāku ieceļošanu 1920. gadā Rīgā, Igauņu biedrības darbību un ceļu zinātnē. Par pētījumiem etnogrāfijā padomju laikā un pēcneatkarīgās valsts atjaunošanas.

1/1

Please reload