NMV-2194
Dzimusi 1924. gadā Liepājā; intervēta 2005. gadā Vācijā

Tēmas: Bēgļu gaitas; Iedzīvošanās mītnes zemē; Ikdiena pēckara periodā; Latviešu leģions; Vērtības

 

KOPSAVILKUMS

Dzimusi Liepājā. Tēvs bijis Liepājas Kara ostas Ventspils 2. kājnieku pulka virsnieks. Māte – skolotāja. Brālis 2 gadus vecāks. Piederēja neliela saimniecība. Triju gadu vecumā tiek vesta uz Čehoslovākiju pie tēva, kurš tolaik strādā Kara akadēmijā Prāgā. Apmeklē vācu bērnudārzu. Drīz atgriežas Rīgā, Latvijā. 1944. gada augustā iekāpa leģionāru piederīgajiem paredzētajā kuģī un devās uz Dancigu, Vāciju.

Sajūtas un atmiņas par prom braukšanu no Latvijas; Brīvības ielas liepas. Nav bijis grūti šķirties, jo vēlējusies apskatīt pasauli, turklāt licies, ka karš drīz beigsies. Līdzi drīkstēja paņemt vienu koferi un mugursomu. Māte zināja, ko ņemt, jo bija pieredzējusi Pirmo pasaules karu un bija paņēmusi līdzi fotogrāfijas, zilās ziepes, pudeli šņabja.

Tolaik nedomājusi, ka trimdā pavadīs 60 gadus. Domā, ka vecākiem izceļošanu pārciest bijis grūtāk nekā jaunajiem. Jaunieši maz ceļojuši un prom braukšanu uztvēruši citādi. Salīdzinājumam stāsta: kad tēvam piešķīruši jaunsaimniecību, bijis tā, – bērni pārpeldējuši Vadakstes upei un licies, ka atrodas ārzemēs, jo upe bijusi pie Lietuvas robežas.