NMV-352
Dzimusi 1935. gadā Rīgā; intervēta 1996. gadā Vadakstē.

Tēmas: Kolhozs,Tehnikums, Audžutēvs, 1949. gada izsūtīšana, Paju dalīšana pēc 1991. gada

 

KOPSAVILKUMS

Bērnība pie audžuvecākiem, skola, epizodes no vācu laika. Darbs kolhozā – pirmie pienākumi. Mācības Saulaines tehnikumā, turpmākās darba gaitas, pieredze, kas gūta, strādājot dažādos amatos – no lauka brigādes strādnieces līdz galvenajai agronomei.

Dzīves notikumi nav sniegti hronoloģiskā secībā. Stāstu veido spilgtu epizožu virkne, kas mijas ar autores pārdomām. Trāpīgi raksturo laikmetu, konkrēto politisko situāciju. Politiskās represijas pret vīru.

 

SATURA PĀRSTĀSTS

Par audžuvecākiem un bērnību – skola, slimošana vācu laikā. Salīdzina veco un tagadējo laiku cilvēkus. Darbs kolhozā, mācības Saulaines tehnikumā, sadale pēc tehnikuma. Darbu plānošana kolhozā – plāni un reālā situācija. Īsi par bērniem. Meitiņas smagās slimības dēļ nevarēja strādāt par speciālisti ar pilnu atdevi. Par laiku, kad bija galvenā agronome – atskaites, plānošana u. tml. Pārmaiņu laiks pēc 1991. gada atsedz cilvēku nepievilcīgo dabu. Paju dalīšanas laikā konflikts ar priekšnieci.

Padomju laikā – nestrādā darba vai zemes dēļ, bet kaut kam par godu. Atmiņas par karu – uzlidojuma laikā nošauti lopi. Bunkura taisīšana un dzīve bunkurā, kamēr mainās frontes. Epizodes no jauniešu vakarēšanām kara laikā.

Divas reizes stājas komjaunatnē – skolā un tehnikumā (tā arī neiestājas). Skola 1949. gada izvešanas dienā. Par vietējiem cilvēkiem, kas iesaistīti izvešanās. Kolhoza sākums – aģitācija, noskaņojums, sarunas. Neliela atkāpe par jaunajiem darba zemniekiem, kam spiesti atdot daļu savas zemes jau agrāk. Stāsta, kāpēc 1944. gadā arestēts tēvs. Tēvs aizvests taisīt aerodromu un pazudis – palicis frontes otrā pusē. Vīra arests, safabricēta politiskā prāva – par sakariem ar  Zviedrijas izlūkdienestu.