NVM-918

Rādītāji: Bēgļi, DP nometnes, Etniskā identitāte, Sabiedriskās un kultūras aktivitātes, Skola un studijas, Repatriācija, Vērtības; Latvieši Rietumos; ASV, Austrālija, Rīga, Vācija

Dzimusi 1940. gadā Rīgā; intervēta 2003. gadā Rīgā

Pirms Otrā pasaules kara ģimene dzīvoja Rīgā, tēvs strādāja VEF fabrikā. 1944. gada augusta beigās fabrika tika evakuēta un autores ģimene devās uz Vāciju – tēvs strādāja Berlīnē, māte ar bērniem apmetās Anabergā.

NVM-3406

Rādītāji: DP nometnes, Etniskā identitāte, Migrācija, Skola un studijas, Sadzīve; Latvieši Rietumos; Austrālija, Lielbritānija, Rīga, Vācija

Dzimusi 1938. gadā Rīgā; intervēta 2009. gadā Lielbritānijā

Vecāki, bērnības atmiņas par dzīvi Rīgā pirms Latvijas atstāšanas 1944. gadā. Epizodes no ceļa uz Vāciju. Ģimene apmetas Štrāsbergas pilsētā, kur tēvs strādā uz dzelzceļa.

NVM-3428

Rādītāji: Bēgļi, DP nometnes, Etniskā identitāte, Migrācija; Latvieši Rietumos; Austrālija, Lielbritānija, Rīga, Vācija

Dzimusi 1937. gadā Rīgā; intervēta 2009. gadā Lielbritānijā

Otrā pasaules kara laikā ģimene izvairās no deportācijām, tēvs slēpjas pagrīdē, līdz tiek iesaukts vācu armijā. Māte ar diviem bērniem pēdējā brīdī pamet Rīgu un nonāk Vācijā, kur nemitīgi jāizvairās no tuvojošās Sarkanās armijas.

1/1

Please reload