NMV-3406
Dzimusi 1938. gadā Rīgā; intervēta 2009. gadā Lielbritānijā

Tēmas: DP nometnes (Eslingena); Ieceļošana Austrālijā; Pārcelšanās uz Lielbritāniju; Studentu korporācijas

 

SATURA PĀRSTĀSTS

Vecāki, bērnības atmiņas par dzīvi Rīgā pirms Latvijas atstāšanas 1944. gadā. Epizodes no ceļa uz Vāciju. Ģimene apmetas Štrāsbergas pilsētā, kur tēvs strādā uz dzelzceļa. Ikdiena, iztika, skolas gaitas vietējā vācu skolā. Kara beigās Štrāsberga kļūst par amerikāņu zonas daļu. 1945. gada vasaras beigās ģimene pārceļas uz DP (pārvietoto personu) nometni Heidenhemā, tomēr ilgākais laika periods pavadīts Eslingenes nometnē. Plašāks stāsts par ikdienas, skolas gaitām un sabiedrisko dzīvi Eslingenes nometnē no 1945. gada rudenim līdz 1949. gada maijam.
Ģimene netiek pieņemta ASV, tāpēc izceļo uz Austrāliju. Ceļš no Vācijas uz Itāliju, no kurienes atiet kuģis uz Austrāliju. Ceļojums ar kuģi, ierašanās Melburnā, nometināšana saņemšanas nometnē. Tēvs tiek nosūtīts darbā uz 2 gadu līguma, pārējā ģimene tiek nometināta ģimenes nometnē. Skolas gaitas – vispirms nometnē, pēc tam vietējā austrāliešu skolā. Ikdiena nometnē, iesaistīšanās guntiņu kustībā. Pēc viena skolas gada tiek pieņemta Austrālijas luterāņu baznīcas uzturētā skolā – internātā, kur mācās 2 gadus. Kad tēvam beidzas līgumlaiks, ģimene pārceļas uz Melburnu. Mācības baznīcas skolā.
Pēc skolas beigšanas 5 gadus studē zobārstniecību, 2 gadus strādā zobārstniecības institūtā, līdz nolemj doties uz Angliju. Tai laikā daudzi no Austrālijas devās strādāt uz Angliju, jo tur bija iespējams strādāt bez kādiem sarežģījumiem. Tomēr galvenais pievilkšanas punkts bija iespēja apceļot Eiropu.
Austrālijā sabiedriskā dzīve galvenokārt noritēja latviešu vidū. Apmeklēja latviešu skolu Melburnā, arī vietējā skolā un universitātē daudz latviešu. Kultūras dienas Austrālijā.
No Austrālijas vispirms dodas uz Minsteri, kur strādā latviešu paziņa, 1963. gadā ierodas Londonā. Kamēr atrod darbu, dzīvo pie korporācijas biedrenes. Anglijas latvieši vairāk izkaisīti kā Austrālijā; nebija viens liels latviešu centrs, bet vairāki mazi. No Austrālijas maz kas palicis, jo lielākā mūža daļa pavadīta Anglijā, tur arī dibināta ģimene. Korporāciju dzīve Austrālijā un Anglijā. Iepazīšanās ar nākamo vīru latviešu kāzās. Paši apprecas pēc Dziesmu svētkiem Vācijā 1964. gadā. Pēc laika abi ar vīru aizbrauc uz Austrāliju, nostrādā tur gadu, tomēr izlemj atgriezties Anglijā. Ģimenes veidošana, bērni un mazbērni. Vienmēr gājusi uz latviešu sarīkojumiem un pielikusi roku to organizēšanā, tomēr neieņem aktīvus amatus. Kontakti ar korporācijas „Daugavietes” biedrenēm Anglijā un atjaunotajā Latvijā.
Uzskata, ka Anglijas latvieši eiropeiskāki nekā Austrālijas latvieši. Angļu sabiedrības īpatnības – viņi nejaucas citu darīšanās. Daļa no cittautiešiem, kas apprecējušies ar latviešiem, iesaistās latviešu sabiedrībā.