NVM-3417

Rādītāji: Bēgļi, Ģimene, DP nometnes, Etniskā identitāte, Darbs, Sabiedriskās un kultūras aktivitātes, Skola un studijas; Latvieši Rietumos; Čehoslovākija, Latgale, Lielbritānija

Dzimusi 1927 Rīgā; intervēta 2009 Lielbritānijā

1940. gadā ģimene dzīvo Daugavpils cietoksnī. Epizode par Latvijas pievienošanu PSRS. Kad tēvu (kareivis) pārceļ uz Cēsīm, ģimene seko viņam. Pirmā skola Daugavpils pedagoģijas institūta pamatskola, vēlāk Cēsu pamatskola un ģimnāzija.

1/1

Please reload