NMV-909
Dzimis 1942. gadā Rudbāržu pagastā; intervēts 2003. gadā ASV

Tēmas: Ģimene; DP nometnes; Latvietības uzturēšana; Tautas augstskola Abrenē; Dievturība

 

SATURA PĀRSTĀSTS

Tēvs bijis skolas pārzinis, daudz dziedājis, trimdas laikā vadījis korus. Tēva dzimta nāk no Lejasciema Vidzemē.

No Latvijas izbrauca 1944. gada beigās. Vispirms nonāca Noiburgā pie Donavas, kur tēvs strādāja kā tulks itāļu gūstekņu nometnē. Pēc kara pārcēlās uz Ingelštates DP nometni, kur tēvs iecelts par nometnes komandantu. Nometnē sāka skolas gaitas latviešu skolā, bet tur nomācījās tikai 1 gadu, jo sākās izceļošanas vilnis. Pēc tam gāja vācu skolā, kur ātri apguva vācu valodu.

Bija atrasts galvotājs ASV, taču mātes veselības dēļ ģimene tika izskrīnēta. No šodienas skatupunkta to vērtē pozitīvi, jo ASV mazpilsētā, kur dzīvoja ļoti maz latviešu, būtu bijis grūti saglabāt latvietību. No DP nometnes tika pārcelti uz bēgļiem paredzētām mītnēm Ķelnē. Tas, ka latviešu šajās mītnes ilgi dzīvoja kopā, kā arī vāciešu noraidošā attieksme pret iebraucējiem, palīdzēja uzturēt spēcīgu latvietību. Vēlāk bija liels pārsteigums, ka trimdas latviešu jaunatne ASV savā starpā mēdza sarunāties arī angliski. ELJA’s kongresos jaunieši sarunājās tikai latviski. Šajos kongresos iemācījies diskutēt un aizstāvēt savu viedokli. Karstākās diskusijas notika par Eslingenes deklarāciju un braucieniem uz okupēto Latviju. Vienmēr atbalstījis Latvijas pārstāvju ielūgšanu, kā arī pats brauca uz okupēto Latviju un organizējis grāmatu izvešanu no Latvijas, kā dēļ piedzīvoja dažāda veida pretdarbību no daļas trimdas sabiedrības.

Īpašuma iegāde un atjaunošana Latvijā. Dievturības un latvisko tradīciju kopšanai izveidots centrs, kur tiek svinētas latviskās gadskārtas. Ir vērojama liela atsaucība. Latvijā ir saglabājušās senas zināšanas, kas ir ilgākas par kristīgo tradīciju. Par vienu no dzīves pamatvērtībām uzskata saikni ar dabu.