NMV-2099
Dzimis 1933. gadā Rīgā; intervēts 2005. gadā ASV

Tēmas: Bēgšana no Latvijas; DP nometnes; Ierašanās Kanādā; Tautas deju horeogrāfija; Trimdas un Latvijas kultūra

 

KOPSAVILKUMS

Māte bijusi skolotāja, tēvs dienējis Latvijas, pēc tam Sarkanā armijā. 1941. gada 14. jūnijā deportēts krusttēvs. 1944. gadā, kad dzīvesvietai tuvojās fronte, ģimene kopā ar radiniekiem devās bēgļu gaitās uz Kurzemi. No Liepājas ar kuģi nokļuva Dancigā, pēc tam dzīvojuši kādā vācu ciematā. Pēc kapitulācijas izdevās nokļūt amerikāņu zonā Berlīnē.

Dzīvojuši vairākās DP nometnēs. 1951. gadā ģimene devās uz Kanādu, gadu strādājuši pie saimnieka. Pārceļas uz Toronto, kur sākotnēji strādājis fabrikā. DP nometnēs sācis dejot tautas dejas, ko turpina Toronto; par deju grupu „Diždancis”.

Studējis elektrotehniku, neilgu laiku strādājis fabrikā, taču nolēma kļūt par skolotāju. Skolā strādājis 25 gadus.

Sabiedriskā darbība, deju uzvedumu veidošana. Pirmo reizi Dziesmu svētkos Latvijā piedalījās 1990. gadā, tas visiem bija liels pārdzīvojums. Norāda, ka atšķiras latviešu valoda, kādā runā Latvijas un kādā trimdas latvieši. Uzskata, ka trimdas kultūra, tostarp deju horeogrāfija, ir ļoti konservatīva.

Neuzskata, ka varētu pārcelties uz dzīvi Latvijā – ģimene un draugi ir Kanādā. Bērni un mazbērni runā latviski. Trimdā pārsvarā tiek runāta „virtuves” latviešu valoda, bez plaša vārdu krājuma. Cenšas ievērot dainu ētiku. Dzīvē bijis daudz laimīgu brīžu: laulības, pirmā iestudētā deja.

 

Piemiņas raksts un foto laikrakstā “Latvietis” 2011. gada 18. novembrī

Lasīt >>